Responsábeis de Zona

O PNG-PG está estruturado a nivel zonal. Naquelas zonas da Nación en que hai unha inxente actividade política, a afiliación organízase en comités zonais.

Actualmente están constituídos os seguintes, con estes/as Responsábeis de Zona á fronte:

O Morrazo: Serxio Regueira Gómez
Vigo: Luis Cavada Currais.
Compostela-
Costa da Morte: Vicente Rivas Negreira
A Coruña: Xermán Carro Álvarez
O Ribeiro: Antonio Fernández Carballo
O Condado: Ramón Lourido Pérez
Val da Limia: Francisco Xabier Suárez Martínez
Ourense: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro.

Copyright © 2000 PNG-PG. Tódolos dereitos reservados