Artigos de opinión

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "A SUPERACIÓN DO FRONTISMO", co gallo da Asemblea Nacional do BNG.

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "FACENDO UN PAÍS PARA TODOS/AS", publicado o 21 de setembro no diario La Región co gallo do VIII Congreso Nacional.

* Entrevista no diario dixital AnosaGalicia a ROSENDO COVELO, vice-secretario Xeral do PNG-PG co gallo da celebración do VIII Congreso Nacional (01-09-2011).

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "CAMIÑAR FÓRA DA POLÍTICA"

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "O FUTURO DAS DEPUTACIÓNS"

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "CHAPA E PINTURA"

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "O FUTURO DO NACIONALISMO"

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "IÑAKI ANASAGASTI E O NACIONALISMO"

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "APOCALIPSE E RADICALISMOS", publicado no diario "La Región"

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "DEFENDER O NOSO SER COLECTIVO", publicado no diario "La Región"

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "PERDENDO ACTIVOS", publicado no diario "La Región"

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "TEA PARTY", publicado no diario "La Región"

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "UN CONFLICTO ARTIFICIAL", publicado no diario "La Región".

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "VINTE ANOS DA CAÍDA DO MURO", publicado no diario "La Región".

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "A GALIÑA TINTADA", `publicado no diario "La Región".

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "REFLEXIÓNS SOBRE O DÍA DA PATRIA", `publicado no diario "La Región" o día  29/07/2009.

* Artigo de IAGO TABARÉS, Secretario Xeral do PNG-PG, "CANDO TRINTA DÍAS ABONDAN", publicado no Xornal de Galicia (27-05-2009).

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "A ASEMBLEA DO BLOQUE", publicado no diario "La Región" o día  20/05/2009

* Artigo de ALBERTE BRENLLA, "ANOTACIÓNS", publicado no diario "Galicia Hoxe" o día  15/05/2009

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "PROGRAMA OCULTO", `publicado no diario "La Región" o día  5/05/2009

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "UN CACIQUE MODERNO".

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "UNHA ESTRATEXIA MOI ARRISCADA", `publicado no diario "La Región" o día  8/04/2009

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, "O BNG E GALIZA", `publicado no diario "La Región"

* Artigo de MANUEL H. IGLESIAS, publicado no diario "La Región" (11-03-2008).

* Entrevista na web do BNG a ROSENDO COVELO, membro do Consello Nacional do BNG en representación do PNG-PG e responsábel da Comisión Nacional de Deporte.

* Artigo de ROSENDO COVELO, Vice-secretario Xeral do PNG-PG e membro do Consello Nacional do BNG, sobre a situación dos dereitos humanos en China (21-04-2008).

* Artigo de IAGO TABARÉS, Secretario Xeral do PNG-PG e Deputado do BNG no Parlamento de Galiza, sobre as atitudes do presidente da Deputación de Pontevedra (setembro 2007).

* Artigo de IAGO TABARÉS, Secretario Xeral do PNG-PG, "A FESTA DA NACIÓN", sobre a celebración do Día da Pátria e publicado no xornal A Peneira (20-07-2007).

* Artigo de opinión de PABLO GONZÁLEZ MARIÑAS sobre o bipartidismo españolista.

* Artigo de IAGO TABARÉS, Deputado no Parlamento de Galiza, sobre o voto exterior (xuño 2007).

* Artigo de ROSENDO COVELO, Secretario de Organización, coma homenaxe a Xosé H. Rodríguez Peña, co gallo do seu pasamento, acontecido o 14-08-2006.

 

Copyright © 2000 PNG-PG. Tódolos dereitos reservados