Proxectos de futuro

Após a celebración dos derradeiros Congresos Nacionais, o PNG-PG está dotado dos elementos xurídicos e as persoas con vontade de traballo e capacidade política que poden continuar coa tarefa de levar a cabo os obxectivos marcados.

Partimos da realidade de que o PNG-PG conta con tres puntos fortes: A Coruña, Ourense e Vigo. Neses tres lugares seguiremos a traballar para o crecemento do PNG-PG. Tamén temos o oxectivo de paliar os déficit de implantación que temos nalgunhas comarcas e na provincia de Lugo.

Ao tempo, pretendemos traballar políticamente dentro de Compromiso por Galicia na procura de que o galeguismo amplíe a súa base social.

Copyright © 2000 PNG-PG. Tódolos dereitos reservados