Consello Político Nacional

O Consello Nacional é o máximo órgano de xestión política entre Congresos, está formado polo Presidente do partido, o Comité Nacional, 15 Conselleiros eleitos polo congreso aos que se unirá 1 representante por cada Agrupación Zonal.

Presidencia do Partido

Presidente do Consello Nacional: Manuel Cabaleiro Fabeiro.

Comité Executivo Nacional

Secretario Xeral: Xosé Mosquera Casero.
Vice-Secretario Xeral: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro.
Secretario de Organización e Relacións Exteriores: Rosendo Gonzalo Covelo Roma.
Secretario de Formación e Implantación: Luis Martínez-Risco Daviña.
Secretaria de Igualdade: Marisa Seara.

Eleitos polo VIII Congreso Nacional

Xermán Carro.
Xosé Pascual.
Manuel Pérez Álvarez.
Francisco Fdez de Ana Magán.
Xosé Rodríguez Cid.
Xosé Lois Seara.
Manuel Dacal.
Manuel Outomuro.
Vicente Rivas Negreira.
Xosé Antonio Pérez Valado.
Ana Bande.
Américo F.
José Antonio Gómez Quintela.
Santiago de Francisco Domínguez.
Antonio Carlos Pereira Menaut.
 
 

Copyright © 2000 PNG-PG. Tódolos dereitos reservados