Comité Executivo Nacional

O Comité Nacional desenvolve e executa a política definida polos órganos de dirección do Partido: Congreso e Consello Político Nacional. Está formado polo Secretário Xeral, que convoca, coordina, dirixe e ostenta a representación legal do partido, e os restantes membros, eleitos polo Congreso.

O VIII Congreso Nacional elexíu o seguinte Comité Executivo:

Secretario Xeral: Xosé Mosquera Casero.
Vice-Secretario Xeral: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro.
Secretario de Organización e Relacións Exteriores: Rosendo Gonzalo Covelo Roma.
Secretario de Formación e Implantación: Luis Martínez-Risco Daviña.
Secretaria de Igualdade: Marisa Seara.

Copyright © 2000 PNG-PG. Tódolos dereitos reservados